Stödförening för

Permakultur i Nicaragua

                             

Stödförening för Permakultur i Nicaragua

(PERMANIC) är en svensk ideell förening som har

varit verksam sedan 2005. PERMANIC´s syfte är

att stödja en ekologiskt, socialt och ekonomiskt

hållbar utveckling i Nicaragua. Vår verksamhet

inriktar sig på att sprida permakultur som ett

redskap i omställningen mot en hållbar värld.

Arbetet sker både lokalt i byn Las Pavas där vi

samarbetar med den nicaraguanska organisationen

C.I.P.P och nationellt med andra utevcklingsorganisationer. Vi verkar genom att stödja olika folkbildningprojekt som utarbetas i samarbete med målgruppen.

 

Samtliga medlemmar jobbar helt ideellt och alla bidrag går oavkortat till projekt i Nicaragua.

 

 

 

“Vad permakulturaktivisterna gör är viktigare än vad någon annan grupp gör på jorden. Vi vet inte i detalj vad en verkligt hållbar framtid innebär, men vi behöver alternativ, vi behöver personer som experimenterar på alla möjliga sätt och permakulturaktivisterna är en av de viktigaste grupperna som gör just det.”

 

Dr. David Suzuki

Kanadensisk vetenskapsman,

flerfaldig hedersdoktor, miljöaktivist

och programledare

 

Nyheter

·         I vinternumret av tidningen Odlaren (nr 4-2009 ) finns en artikel om PERMANIC som går att läsa här: http://www.fobo.se/artiklar/vaxtodling/odlingsmetodik/nicaragua.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebbe © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use

www.sfpin.org